RẠNG ĐÔNG - 55 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Thực hiện chương trình hoạt động của tổ chức đoàn thể, thiết thực chào mừng Lễ báo công dâng Bác, kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty (28/4/1964 - 28/4/2019) và nhân Tháng Công nhân do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Công đoàn Công ty tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” với mục đích tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về quá trình phát triển của Công ty qua đó khơi dậy niềm tự hào của CBCNVCLĐ về truyền thống “Rạng Đông Anh Hùng và Có Bác Hồ ”. Tuyên truyền và giới thiệu các sản phẩm của Công ty. Từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua “Làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người”, từ đó khích lệ tinh thần lao động sáng tạo của CBCNVCLĐ trong toàn Công ty

Quá trình phát triển
Quá trình phát triển
Lịch Sử Phát Triển
Văn hóa rạng đông
Văn hóa rạng đông
Bác Hồ về thăm Công ty
Năng lực sản xuất
Năng lực sản xuất
Năng lực sản xuất
Loading…